Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, "PHHYKY"

Osoite: Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti

Puhelin: +3583 819 11

Y-tunnus: 0215606-8

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevassa asioissa

Nimi: Juhani Sand

Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Puhelin: +3580 819 11

2. Rekisterin nimi

eValinta - Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelusetelikokeilun asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan terveyspalvelujen tuottajan valinnasta ja vaihtamisen syistä palvelusetelikokeilun aikana. Rekisteriin kirjatuille voidaan toimittaa tutkimustarkoituksessa asiakaskyselyjä. Palvelu on tarkoitettu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuntien asukkaille, jotka kuuluvat palvelusetelikokeilun piiriin. Verkkopalvelun käyttäjät tunnistetaan verkkopankkitunnuksilla (Suomi.fi).

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Henkilötunnus

- Nimi

- Postinumero

- Ikä

- Sukupuoli

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä:

- Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä

- Asiakkaan itse antamat tiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröityä koskevat tiedot luovutetaan palveluntuottajalle palvelutapahtumien yhteydessä. Palveluntuottajilla on oikeus katsoa kaikkien niiden asiakkaiden tiedot, jotka ovat kyseisen palveluntuottajan valinneet palveluntuottajakseen. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten (STM, THL, joku muu taho) käyttöön muuten kuin tutkimusmielessä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA: ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Toimitaan Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) (General Data Protection Regulation (GDPR)) mukaisesti, lisätietoja www.tietosuoja.fi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

a) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevää henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.

Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriä on mahdollisuus käyttää myös tunnistautumalla Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi palvelun kautta. Palvelun käyttö on mahdollista vain SSL-yhteyden kautta.

Asiakkaiden sähköisen asioinnin järjestelmän käyttö edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistamista. Tunnistautuminen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumispalvelun avulla. Molemmat palvelut ovat ulkoisia, kansalaisille tarkoitettuja verkkotunnistus- ja maksamisjärjestelmiä. Tunnistautumispalveluiden käyttö edellyttää asiakkaiden ja heidän käyttämiensä pankkien välistä sopimusta.

Henkilötietoja järjestelmässä käsittelevät vain asiakas itse sekä ammattihenkilö, jolla on oikeus tietojen käsittelyyn. Asiakas pääsee omiin tietoihinsa vain vahvan tunnistautumisen kautta. Ammattihenkilön pääsyä tietoihin rajataan käyttöoikeus käytäntöjen mukaisesti. Järjestelmän käyttöä sekä henkilötietojen käsittelyä valvotaan järjestelmän lokien avulla säännöllisesti. Sovelluksen rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä omat tietonsa suoraan tunnistautumalla Suomi.fi palvelun kautta. Omat tiedot voi tarkastaa myös valinnanvapauskokeilun palveluntuottajien toimipisteissä tai lähettämällä tarkastuspyyntö rekisterin edustajalle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamisen.

11. Rekisteritietojen säilytys ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään laissa määritellyn ajan. Tietojen hävitys tehdään lakien ja säädösten mukaisesti. Käyttäjien tietoja säilytetään asianmukaisesti suojatuissa tietojärjestelmissä, joihin on rajoitettu pääsy ja jotka sijaitsevat fyysisin turvatoimin suojatuissa tiloissa.